Alliance For democracy In Iran

Please have a look at my other weblog, Iran Democracy - http://irandemocray.blogspot.com/

IMPERIAL EMBLEM

IMPERIAL EMBLEM
PERSIA

Shahanshah Aryameher

S U N OF P E R S I A

Iranian Freedom Fighters UNITE

Friday, August 08, 2008

Don't Say " We Didn't Know" ! ?


نگوئید "نمیدانستیم...."
خامنه ای نمیداند چگونه بمب تولید میکنند. او میل زیاد به این اسباب بازی خطرناک دارد، چرا که وی بر این عقیده است که زور و ارعاب عواملی تعیین کننده میباشند، و از نظرش مهمترین چیز بقا و حفظ قدرت است. دانشمندان، مهندسان، مدیران، تکنسینها، کارگران، رانندگان کامیونها و دیگران، همه و همه ابزاری در دستان خامنه ای میباشند که توسط وی برای یک هدف مورد استفاده قرار میگیرند: حفظ تاج و تخت آیت الله علی خامنه ای!آن راننده کامیونی که خواب به چشمانش نمیبیند، جوشکاران زحمتکشی که بارها و بارها سوی چشمان خود را در حین کار از دست داده اند، و دیگران، همگی مهره ای در دست خامنه ای هستند برای تحقق بخشیدن به اهداف جنون آمیزش، که نتیجه ای جز ویرانی خانه و کاشانه ما نخواهد داشت. بهای این جاه طلبی خامنه ای را ما، شما و مردم مظلوم ایران پرداخت میکنیم، که تحریمات اقتصادی، متلاشی شدن سیستم بانکی، خاموشی شهرها و خانه ها، پرداخت اعتبارات غیر منطقی، تورم روز افزون و بیکاری منجمله آن میباشند.امروزه، ایرانی بودن معانی زیادی دارد – به سختی میتوان ویزا گرفت، راهیابی به اجلاس مهم اگر غیر ممکن نباشد، بسیار دشوار است و در سوریه و شاید در سودان محبوبیت زیادی داریم، اما در کشورهای دمکرات و پیشرفته دنیا، مثل انگلستان، فرانسه، کانادا و آمریکا به دید انزجار به ما مینگرند! پس چرا این مصیبتها گریبانگیر ما میشوند؟ به این دلیل که افراد توانا و با استعدادی که در جمع ما میباشند با این خط مشی افراطی و دیوانه وار که همگی ما را به ورطه ویرانی و نابودی سوق میدهد، همکاری میکنند. آن فیزیکدان که تمام فکر و ذکرش به این است که چگونه مشکلات سانتریفیوژها را برطرف نماید، آن شیمیدانی که اورانیوم غنی شده را یک گرم به یک گرم برای مخازن UCF جمع آوری مینماید، و همه مهندسین تونل سازی، که همه وقت و تلاش خود را صرف یافتن راههای خلاقانه برای پنهان نمودن بمب و موشک و دیگر وسائل خانمانسوز میکنند، میتوانستند استعداد و توانائیشان را برای آبادی و سر بلندی ایران و ایرانی در بین ملل جهان صرف کنند. بنا بر این، ما تمامی تلاش خود را روی این جنایتکاران متمرکز کرده و نقاب از چهره آنها برخواهیم داشت. اسامی آنها در دانشگاهها، فرودگاهها، سفارتخانه ها، آژانسهای مسافرتی و دیگر اماکن منتشر خواهد شد، و همه خواهند دانست آنها چه کاره اند. آنها نخواهند توانست برای کیف و عیششان به گوشه و کنار جهان سفر کنند، و هیچ بیمه ای که خامنه ای برایشان تدارک بیند و فراهم آورد، به داد آنها و خانواده شان نخواهد رسید. جنایتکاران واقعی اینانند! اینها میباشند که مسئولیت مصیبتها و فاجعه ای که پیش رو داریم را به گردن دارند!با تشکر فراوان از تمامی خوانندگانی که برای ما اطلاعات میفرستند. این کار پر برکتتان را ادامه دهید. هاله بختیار، صولت ثنا، امیر رحیمی، شاهین نقوی، عباس رشیدی، قاسم طرزی، محمد رشتی لامعی و دیگران اولین کسان از این جمع بودند که چهره حقیقیشان را فاش نمودیم، لاکن فهرست این افراد بس طولانی است. ملت ایران نهایتا بر تمامی آنهایی را که برای نابودیش در تلاشند، غلبه خواهد کرد. لویزانی
0 نظر خوانندگان گروهDon’t Say “We Didn’t Know”!?

Don’t Say “We Didn’t Know”!Khamenei does not know how to produce a bomb, but he would very much like this dangerous toy because, from his perspective, what makes a difference is force and the ability to intimidate, and for him the most important thing is to survive at the top and to maintain his power.The “brave” scientists, engineers, managers, technicians, workers, welders, and truck drivers are small cogs in Khamenei’s toolbox, to be used to pursue his ambition – his only ambition – to remain in power!We are all paying for his ambitions – with economic sanctions, collapsing banks, blacked-out houses and cities, unreasonable credit rates, inflation which just keeps climbing, and growing unemployment.To be an Iranian today means that it is very difficult to receive a visa, and almost impossible to attend significant conferences, to be accepted as research fellow or student at the world’s most important universities, hold friendly games with Western teams – which now avoid meets with Iranian teams, and the list goes on…Under these circumstances, the regime is “comforted” by encouragement from Syria and possibly Somalia and a few neighborhoods in Lebanon – “comfort” whose price is to become a pariah in advanced and democratic countries such as the U.S., Britain, France, and Canada.Why is this happening to us?Because our best and and most talented people are cooperating with this madness that is leading us all toward destruction and devastation.The physicist struggling to find solutions to faults with centrifuges, the chemist collecting gram after gram for the UCF stores, and all the tunneling engineers investing all their time and energy in creative ideas – how to conceal and what precautions to take – all of them are helping Khamenei realize his crazy idea, even at the cost of the destruction of Iran, instead of directing their energy and talents toward bringing honor to Iran.Therefore it is these criminals on whom we will focus and whom we will expose. Their names will appear at airports, universities, embassies, and travel agents, and everyone will know what they are involved in.They will not be able to enjoy the outside world, and no insurance policy from Khamenei will save them and their families.They are the true criminals!They are partners in and responsibility for the catastrophe!We congratulate our loyal readers who send us a constant stream of information.Haleh Bakhtiar, Solat Sana, Amir Rahimi, Shahin Naghavi, Abbas Rashidi, Qassem Tarazi, Mohamed Rashti Lamahi, and others are the first – the list is a long one.Iran will defeat all those working to destroy us!Lavizani

No comments: