Alliance For democracy In Iran

Please have a look at my other weblog, Iran Democracy - http://irandemocray.blogspot.com/

IMPERIAL EMBLEM

IMPERIAL EMBLEM
PERSIA

Shahanshah Aryameher

S U N OF P E R S I A

Iranian Freedom Fighters UNITE

Monday, June 16, 2008

THE WRITINGS ARE ON THE WALL : DEATH TO THE FASCIST ISLAMIC REPUBLIC OF DEATH & DISTRUCTION

شعار نويسي عليه ولايت فقيه و احمدي نژاد

روزآنلاين، رسا قاضي نژاد‏ : در شرايطي که رييس قبلي حوزه علميه قم هم در اعتراض به برخي اقدامات دولت اعتراف کرده "انتقاد مراجع از دولت ‏قبل كمتر بود" از برخي شهرها خبر مي رسد که بر روي ديوارهاي خيابان هاي اصلي شعارهايي بر عليه دولت و ولايت ‏فقيه نوشته شده است. اين شعار نويسي ها در حالي صورت مي گيرد که در دو روز گذشته تجمعاتي اعتراضي در تهران و ‏مشهد نيز برگزار شد که خبرگزاري هاي رسمي جمهوري اسلامي آنها را به دعوت "تلويزيون هاي سلطنت طلب" مرتبط ‏دانستند. ‏
سايت البرز در مورد "ديوار نويسي بر عليه رييس جمهور" نوشته است: "اهالي خياباني در يک شهرشمالي کشور صبح ‏امروز ‏‎]‎يکشنبه‎[‎‏ شاهد شعار نويسي عليه رئيس جمهور بود."‏
‏ به گزارش اين سايت "شعارنويس يا شعارنويسان که با استفاده ازرنگهاي تحت فشار(اسپري) با دو رنگ قرمز ومشکي ‏اقدام به شعار نويسي نموده بودند ازمردم براي تجمع برعليه گراني وتورم دعوت" به عمل آورده بودند.‏
گزارش البرز حاکيست شعار نويسان ازمردم خواسته اند روز اول تير در اعتراض به گراني وتورم برعليه دولت تظاهرات ‏راه بيندازند.در اين اعتراضات ديواري، علاوه برشعار نويسي عليه احمدي نژاد ودعوت به تظاهرات عمومي، شعارهايي ‏عليه نظام جمهوري اسلامي نيز نوشته شده بود.اين شعارها که درخيابان شهداي اين شهر نوشته شده بود، ديروز توسط ‏شهرداري اين شهر پاک شد.‏
البته البرز به يک شهر اشاره کرده اما يک روزنامه نگار در شهر رشت در گفت و گو با روز از نوشتن شعار هاي ضد ‏حکومتي روي ديوارهاي اين شهر نيز خبر داد. وي گفت: "در خيالان هاي لاکاني، سعدي و منظريه شعارهايي بر عليه ‏دولت نهم نوشته شده که تا ظهر امروز ‏‎]‎يکشنبه‎[‎‏ هنوز پاک نشده بود."‏
وي به برخي از اين شعارها نيز اشاره کرد که عبارتند از: "نفت بشکه اي 160 دلار، افزايش تورم چهل درصد"، "پول ‏نفت ايران، بر سر سفره لبنان"، "احمدي نژاد، مسوول گراني و تورم"، "اول تير، روز اعتراض به گراني و تورم" و ‏‏"هموطن بپا خيز :1387، پايان جمهوري اسلامي".‏
همزمان وبلاگ سلام دموکرات نيز از رشت گزارش داد که "بر روي ديوار هاي برخي از خيابان هاي شهر رشت شعار ‏هايي عليه احمدي نژاد و بر ضد حکومت اسلامي نوشته شده است."‏
از شهر تبريز هم خبر مي رسد که در برخي از خيابان ها بر روي ديوار معابر شعارهايي نوشته شده است. به گفته يک ‏خبرنگار محلي در برخي از خيابان هاي تبريز از جمله ميرداماد، عباسي، آبرسان، زعفرانيه، کوي دانشگاه و مناطقي از ‏جنوب شهر شعارهايي عليه دولت و جمهوري اسلامي بر روي ديوار هانوشته شده است. صبح ديروز برخي از اين ديوار ‏نويسي ها توسط کارگران شهرداري با رنگ پوشيده شد اما هنوز آثار آن برجاي مانده است.

در اين چند هفته گذشته در شهرهاي مختلف ايران عكس شاهزاده رضا پهلوي پخش شده است در اهواز ديوار نويسي عليه حكومت آخوندي بيشتر شده حمايت مردم از كارگران هفت تپه و مردم به جان آمده ايران روز شماري براي ساقت شدن اين حكومت مي كنند ‏
همچنين از شيراز خبر مي رسد که روي برخي از ديوارهاي خيابان سپه، شعارهايي بر عليه دولت احمدي نژاد نوشته شده ‏است. در يکي از اين ديوار نويسي ها از مردم خواسته شده است در روز اول تير "براي اعتراض ملي به گراني" به خيابان ‏ها بيايند. ‏
سايت کمپين آزادي و برابري پيش از اين از ديوار نويسي در دانشگاه مشهد خبرداده بود. براساس اين گزارش چهارم خرداد ‏ماه دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد هنگام ورود به دانشکده هاي ادبيات و علوم انساني (مرکز دانشگاه) و الهيات (جنب ‏درب ورودي دانشگاه) با انبوهي از ديوار نوشته ها مواجه شدند. اين ديوار نويسي ها حاوي شعارهاي تندي بر عليه ‏حکومت بود. برخي از اين شعار ها چنين بود:"مرگ بر ديکتاتوري اسلامي"، "جمهوري اسلامي = سرکوب"، "دانشگاه ‏سنگر ماست"، "کميته انظباطي، دادگاه فرمايشي"، "مرگ بر ولايت فقيه"، "جمهوري اسلامي= اعدام، زندان، شکنجه".‏
به گزارش اين سايت، اين ديوار نوشته ها در مقابل ديدگان هزاران دانشجو نقش بسته بودند و به دليل بالا بودن تعداد ديوار ‏نوشته ها، رنگ زدن روي آن ها تا ساعت 12 به طول انجاميد. ‏
شعار نويسي ها در دانشگاه مشهد در حالي انجام شد که دانشجويان دانشگاه فردوسي در ابتداي خرداد چند تجمع در دانشگاه ‏برگزار کرده بودند. ‏
به گزارش کمپين آزادي و برابري ، غافل گير شدن نيروهاي انتظامي و کادرهاي امنيتي مستقر در دانشگاه کاملا مشهود ‏بود. آنها که با دستگاه فرز و رنگ ديوار نوشته ها را پاک مي کردند، همزمان با درخواست کارت دانشجويي سعي در ‏متفرق کردن دانشجويان داشتند. چندين نفر از دانشجويان هم توسط نيروهاي لباس شخصي و کادرهاي امنيتي دانشگاه تهديد ‏شدند و موبايل هاي آنان براي بررسي ضبط شد.

No comments: