Alliance For democracy In Iran

Please have a look at my other weblog, Iran Democracy - http://irandemocray.blogspot.com/

IMPERIAL EMBLEM

IMPERIAL EMBLEM
PERSIA

Shahanshah Aryameher

S U N OF P E R S I A

Iranian Freedom Fighters UNITE

Friday, January 18, 2008

شاهزاده رضا پهلوی به پرسش های شما پاسخ می دهد

در ادامه دعوت برنامه هفتگی "روز هفتم" از چهره های فرهنگی، سیاسی، هنری، سیاسی، هنری و علمی ایران برای پاسخگویی به سوالات و نظرات شنوندگان، این هفته، شاهزاده رضا پهلوی مهمان این برنامه خواهد بود.
شاهزاده رضا پهلوی فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی است و خلبانی را نیز آموخته است. او در سال 1365 خورشیدی ازدواج کرد که محصول آن سه دختر بود.

شاهزاده رضا پهلوی پس از درگذشت پدرش، محمد رضا شاه پهلوی، سوگند خورد که از قانون اساسی مشروطیت ایران دفاع کند. با گذشت سالهای سال از عمر جمهوری اسلامی و فراز نشیب هائی که حکومت ایران و همچنین گروه های مخالفش پشت سر گذاشتند، شاهزاده رضا پهلوی اکنون بر این موضع است که اصراری برای برپائی نظام پادشاهی ندارد و مهم برای او برپائی دمکراسی در ایران است که مردم در چهارچوب آن و طی انتخاباتی سراسری نوع حکومت و رهبرانشان را برگزینند و خودش نیز هر جایگاهی را که ملت ایران برای او تعیین کند می پذیرد.

به عنوان یکی از شاخص ترین چهره های اپوزسیون ایرانی، شاهزاده رضا پهلوی میکوشد هواداران خود را به طرفداران نظام مشروطه پادشاهی محدود نکند. با این حال برخی از طرفداران تند پادشاهی به دلیل همین مواضع میگویند از او نا امید شده اند. برخی از منتقدان نظامی پادشاهی نیز هیچ نقشی را برای شاهزاده رضا پهلوی در آینده سیاسی ایران قائل نیستند زیرا معتقدند چون مردم یکبار در جریان انقلاب حاکمیت خاندان پهلوی را سرنگون کردند، دیگر مطمئنا نمیخواهند درباره کسی از آن خاندان به قدرت برسد. عده ای هم بر این نظرند که در حال حاضر او جزو یکی از خوش نام ترین چهره های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی است.

شاهزاده رضا پهلوی این هفته مهمان برنامه "روز هفتم" خواهد بود و در نیم ساعت آخر برنامه به طور زنده به سوالات شنوندگان این برنامه پاسخ میدهد. اگر شما هم سوال یا اظهار نظری دارید که می خواهید با شاهزاده رضا پهلوی در میان بگذارید میتوانید یا در همین جا مطرح کنید یا اینکه در حین پخش گفتگوی زنده با او در همین جمعه از ساعت 2:30 با 3:00 به وقت ایران از طریق اس ام اس 00447786202223 عنوان کنید. شاید برای آنکه بتوانید سوال خود را مستقیما با شاهزاده رضا پهلوی در میان بگذارید، از طرف "روز هفتم" با شما تماس حاصل شود.

http://www.bbc.co.uk/persian/interactivity/guest/story/2008/01/080116_m-7thday-rezapahlavi.shtml

No comments: