Alliance For democracy In Iran

Please have a look at my other weblog, Iran Democracy - http://irandemocray.blogspot.com/

IMPERIAL EMBLEM

IMPERIAL EMBLEM
PERSIA

Shahanshah Aryameher

S U N OF P E R S I A

Iranian Freedom Fighters UNITE

Tuesday, October 21, 2008

Latest News.

دبیرکل سازمان ملل به ایران: از سرکوب مردم واقلیتهای دینی واعدام نوجوانان دست بردارید

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل با استناد به گزارشی وخیمی که درباره وضع حقوق بشر در ایران توسط کارشناسان سازمان تهیه شده، از جمهوری اسلامی خواستار شد از سرکوبگری علیه مردم خود دست بردارد و تبعیض و فشار علیه زنان، کودکان، دانشجویان، کارگران، آموزگاران، تلاشگران حقوق انسانی و اقلیتهای دینی و قومی را متوقف سازد.گرچه این یکی از موارد معدودی است که دبیرکل سازمان ملل این چنین قاطعانه از پایمال شدن حقوق انسانی در ایران سخن می گوید، ولی او در عین حال گامهائی را که حکومت ایران در راه بهبود بخشیدن به وضع آموزش و پرورش و تامین خدمات بهداشتی مردم برداشته مورد تحسین قرار داد.بان کی مون با استناد به گزارشی که از جانب کارشناسان سازمان ملل به وی تسلیم شده، از جمهوری اسلامی خواستار گردید در چند زمینه رفتار خود را تغییر دهد. او به ویژه به اقدامات سرکوبگرانه حکومت ایران نسبت به پیروان دین بهاءالله اشاره کرد که همه رهبران آنها در زندان به سر می برند و گورستان آنها در اصفهان نیز اخیرا تخریب شده است.حکومت ایران در عین حال که با استناد به باورهای مذهبی اسلامی، بهائیان را مرتد می داند و دین آنها را باطل تلقی می کند، همیشه این ادعا را مطرح ساخته که در ایران آزادی مذهبی وجود دارد و کسی به خاطر باورهای دینی خویش مورد تعقیب و آزار قرار نمی گیرد و این در حالی که همه سازمانهای حقوق بشر از فشار و آزار رژیم علیه اقلیت های دینی سخن می گویند و به ویژه بر سرکوب بهائیان انگشت می گذارند که رژیم صدها تن از آنان را اعدام کرده و صدها تن دیگر را به زندان انداخته و همه نهادهای دینی آنان را منهدم ساخته است. این تبعیض و آزار، حتی اهل تسنن را نیز در ایران شامل می شود که پس از گذشت سی سال از به روی کار آمدن حکومت اسلامی در ایران، هنوز به آنها اجازه داده نشده است که در تهران مسجدی برای نماز خود برپا کنند.در گزارش حقوق بشر سازمان ملل همچنین گفته شده که در جمهوری اسلامی، بر فشار و آزار علیه زنان، دانشجویان، آموزگاران، کارگران و تلاشگران آزادی نیز افزوده شده است. در این گزارش که نسخه هائی از آن در اختیار نمایندگان همه 192 کشور عضو سازمان ملل قرار گرفت، همچنین از اعدام نوجوانانی که هنوز به سن قانونی (18 سال) نرسیده اند و از نظر قوانین بین المللی صغیر محسوب می شوند، ابراز نگرانی شده است.در این گزارش همچنین آمده است که هنوز مواردی از سنگسار و اعدام در ملاء عام در ایران روی داده و این در حالی که حکومت تعهد کرده از این گونه رفتارها دست بردارد. تدوین کنندگان گزارش به موارد دیگری نیز از جمله قطع یکی از اعضای بدن محکومین به عنوان قصاص، شلاق زنی، مرگ مشکوک زندانیان و یا خودکشی آنان اشاره کرده اند.در گزارش قید شده که گرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شکنجه ممنوع است، ولی قانون جزائی ایران تعریف دقیقی از ماهیت شکنجه ارائه نداده و آن را یک جرم توصیف نکرده است.در گزارش دبیرکل سازمان ملل در مورد نقض حقوق انسانی در ایران، به موارد تبعیض و آزار زنان نیز اشاره شده و تاکید گردیده که در حکومت اسلامی ایران حقوق زنان پایمال می شود و رژیم باید برای رفع این وضع و پذیرفتن استانداردهای بین المللی در مورد زنان به اقدامات فوری دست بزند.بنا بر این گزارش، آزارهای جنسیتی در حکومت اسلامی ایران در ابعاد گسترده وجود دارد و سازمانهائی که برای تساوی حقوق زنان در ایران تلاش می کنند سرکوب گردیده اند و تلاشگران آن به زندان افتاده اند.دبیر کل سازمان ملل گفت: مشکل در آن است که حکومت ایران در برخی موارد به تلاشگران تساوی حقوق زنان برچسب عامل خارجی می زند و ادعا می کند که آنها در امنیت ملی کشور اخلال می کنند و با این اتهام به مجازات آنها می پردازد.سازمان ملل در سالهای نخست به روی کار آمدن حکومت اسلامی در ایران بازرس ویژه ای را مامور رسیدگی به حقوق انسانی در آن کشور کرده بود که رژیم در اجرای ماموریت آنها کارشکنی می کرد و حتی اگر اجازه ورود به آنان می داد ماموران نمی توانستند آزادانه با افراد گفتگو کرده و به گردآوری اطلاعات بپردازند.در سالهائی که مساله اتمی ایران به یک مشکل جدی برای جامعه بین المللی مبدل گردیده، امر حقوق بشر تا حدودی به دست فراموشی سپرده شده است.در این میان اعلام شد که دور دیگری از رایزنی های گروه 1+5 به هدف گسترش تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران بدون نتیجه پایان یافت. ولی یک مقام آمریکائی گفت: چین این بار از مخالفت خود با برگزاری رایزنی ها دست برداشته است. در دو هفته گذشته چین مصرانه از شرکت در رایزنی ها سر باز می زد، و گفته می شود که این رفتار واکنشی نسبت به قصد ایالات متحده برای فروش اسلحه به دولت تایوان بود.در همین رابطه محمد البرادعی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتم سخنان تردیدآمیزی در مورد توان ایران برای تولید بمب هسته ای بیان داشت. البرادعی شب گذشته (دوشنبه 20 اکتبر 2008) گفت: حکومت ایران حتی اگر اراده کند به تولید بمب اتمی بپردازد، فاقد مواد خام کافی برای ساخت حتی یک بمب اتمی می باشد – و افزوده گفت: حتی اگر ایران تصمیم بگیرد از عضویت در ان پی تی (پیمان منع گسترش سلاحهای اتمی) خارج شود، هنوز نشان آن نمی تواند باشد که ایران در آینده نزدیک بتواند بمب اتمی تولید کند. البرادعی سه روز پیش گفته بود که ایران هم اکنون در راستای رسیدن به توانائی تولید بمب هسته ای گام بر می دارد. او در آن سخنان تائید کرده بود که حکومت ایران بالاخره به تکنولوژی اتمی خواهد یافت که به آن کشور از جمله امکان خواهد داد هرگاه که اراده کند، دانش هسته ای را برای ساخت بمب اتمی به کار گیرد. ولی در عین حال افزوده بود: آنها کتاب آشپزی را در اختیار دارند، اما هنوز فاقد مواد اولیه برای پختن آن (تولید بمب هسته ای) می باشند. البرادعی همچنین گفته بود که آژانس زیر سرپرستی او فاقد ابزار لازم برای بررسی برنامه های نظامی حکومت ایران می باشد.در تهران، حجت الاسلام حسن روحانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و سرپرست مذاکرات اتمی ایران، دولت احمدی نژاد را به دروغگوئی در مورد میزان پیشرفتهای اتمی از هنگام آغاز ریاست جمهوری او متهم ساخت و ارزیابی کرد که در این سه سال پیشرفتها جزئی بوده و احمدی نژاد ادعاهای دروغینی در مورد دستاوردهای اتمی در دوران ریاست جمهوری خود انتشار داده است.No comments: