Alliance For democracy In Iran

Please have a look at my other weblog, Iran Democracy - http://irandemocray.blogspot.com/

IMPERIAL EMBLEM

IMPERIAL EMBLEM
PERSIA

Shahanshah Aryameher

S U N OF P E R S I A

Iranian Freedom Fighters UNITE

Friday, July 25, 2008

Latest news regarding the celeberations of the The two Great Pahlavi Kings


خبرگزاری پادشاهی ایران
ما برای برقراری یک دولت آزاد،دمکرات،مردم سالار با سیستمی سکولار ،لائیک و استقرار نظام پر افتخار
پادشاهی پارلمانی در ایران آزاد آینده مبارزه می کنیم.
(سربلندی و شکوه تاریخ ایرانزمین همواره با این نظام گره خورده است)
پخش متن کامل سرود و سلام شاهنشاهی ایران
(روی لینک زیر کلیک کنید!)
خبرگزاری پادشاهی ایران، پل ارتباطی ایرانیان در سراسر جهان،حامی فرهنگ/هنر/ادب وتاریخ پرافتخار ایرانزمین و پشتیبان تمامی هواداران استقرار پادشاهی پارلمانی در ایران.
ما از تمامی حرکتها/جنبشها/جبهه ها/اتحاد ها/سازمانها/احزاب/دسته ها/گروه ها و منفردین هوادار پادشاهی برای ایران، در سراسر جهان حمایت خبری می کنیم.
نوشتار و اخبار دریافتی
هم میهنان گرامی درون و برونمرزی لطفا در تکثیر و پخش ایمیل های خبری،خبرگزاری پادشاهی ایران،ما را یاری دهید.
تکثیر وپخش (فوروارد) این ایمیلها به دیگر دوستان و هموطنان،یک وظیفه ملی و میهنی برای هر ایرانی می باشد .
استفاده از تصاویر ،نوشتارها وپیوستها فقط با ذکر نام خبرگزاری پادشاهی ایران ونام فرستنده، نویسندگان وتهیه کنندگان آنها(بدون دادن هرگونه تغییری در آنها) کاملا آزاد است.
با سپاس از تمامی فرستندگان ، تهیه کنندگان و دست اندرکاران این پیوستها و نوشتارها
و سپاس از کلیه همکاران و همرزمان خبرگزاری پادشاهی ایران در سراسر جهان...
دوستان گرامی
ارسال این مقالات به منزله ی تایید در درستی و یا نادرستی آنها نیست و هیچ گونه مسئولیت پاسخگویی در برابر این مقاله را نداریم.
. هدف ما آگاه نمودن شماست،ما مسئول نوشتار ها و ایمیل های ديگران نيستيم، شما مسئول برداشت خود هستيد.
بولتن خبری خبرگزاری پادشاهی ایران
اخبار و نوشتارهای دریافتی از گوشه و کنار جهان
تمام حقوق برای خبرگزاری پادشاهی ایران محفوظ است.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
پیام شهبانو فرح پهلوی به مناسبت بزرگداشت اعلیحضرت رضا شاه کبیر و اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی

قاهره، ۵ مرداد ۱۳۸۷

همایش امروز شما هم میهنان برای بزرگداشت خاطره و خدمات اعلیحضرت رضا شاه کبیر و اعلیحضرت محمدرضا شاه، فرصتی است تا از قدرشناسی همه زنان و مردان مبارزی که در یاد و یادمان های آن دو پادشاه فقید، سربلندی، احترام و عظمت بربادرفته ایران عزیز را یادآور می شوند، سپاسگزاری نمایم.

گذشتِ زمان و فروریزی توهّمات و تبلیغات زهرآگین دشمنان داخلی و خارجی، امروزه بیش از پیش، خاطره و خدمات رضاشاه بزرگ و اعلیحضرت محمدرضا شاه را برجسته و درخشان می سازد.

پادشاهی رضاشاه بزرگ در شرایطی آغاز شده بود که بقول یکی از ناظرین خارجی در آن عصر: «ایران، مِلک متروکی بود.» ... امّا این «مِلک متروک» و محروم از کمترین رفاه اقتصادی، امنیّتِ اجتماعی، تجدّد و حاکمیّتِ ملّی، در دوران رضاشاه بزرگ و اعلیحضرت محمدرضا شاه به چنان

درجه ای از پیشرفت، ترقّی، استقلال و عظمت ملّی و اعتبار بین المللی رسیده بود که موجبِ رشک بسیاری از کشورها بود.

بی تردید، آنهمه سازندگی، سربلندی و عظمت ملّی و بین المللی در پرتو همکاری و تلاش های شبانه روزیِ زنان و مردان ایراندوست و فداکاری های جانباختگان میهن پرست میسّر شده بود که ایران را آزاد و آباد و سربلند می خواستند. از همین رو، من در این همایش، یاد و نام این سازندگان و جانباختگان میهن را نیز عزیز و گرامی می دارم.

شاهنشاه فقید با نگرانی از آینده ایران، در «پاسخ به تاریخ» نوشته بودند:

«امروز بسیاری ازرش های ملّیِ مردم ما تحت الشعاع روح عوام فریبی و نفاق افکنی و انتقامجوئی قرار گرفته اند، ولی تردیدی ندارم که ارزش های جاودانی در آینده ای نه چندان دور، زندگی از سر خواهند گرفت. تنها پرسشی که برایم مطرح است، این است که بازگشت به روشنائی چه مدّت طول خواهد کشید و ایرانیان تا کِی گرفتار سراب خواهند بود؟».

با وجود تبلیغات سنگین و زهرآگین سال های اخیر، برای من باعث دلگرمیست که می بینم دوران دو پادشاه فقید سلسله پهلوی، امروزه بعنوان «دوران رُنسانسِ ایران» یا «عصر ایرانِ نوین» تلّقی می گردد بطوریکه بازگشت به آن پیشرفت، رفاه و عظمت ملّیِ برباد رفته، الهامبخش امید و مبارزه کنونیِ زنان و مردان و خصوصاً جوانان و دانشجویان ایران است. در پرتو این آگاهی عمومی و بیداری ملّی است که معتقدم شاهنشاه فقید، پاسخ خود را از تاریخ، دریافت کرده اند.

با توجه به این بیداری و آگاهی ملّی و اعتلای مبارزات زنان و مردان میهن پرست است که ما نیز – در این همایش – به پُرسش شاهنشاه عزیز و از دست رفته مان پاسخ می دهیم که: بازگشت روشنائی طول نخواهد کشید و با اتحاد و همبستگی ملّی، به گفتة حافظ نیک گفتار:

«این شام، صبح گردد و این شب، سَـحَر شود»

شهبانو فرح پهلوی

No comments: