Alliance For democracy In Iran

Please have a look at my other weblog, Iran Democracy - http://irandemocray.blogspot.com/

IMPERIAL EMBLEM

IMPERIAL EMBLEM
PERSIA

Shahanshah Aryameher

S U N OF P E R S I A

Iranian Freedom Fighters UNITE

Thursday, July 03, 2008

DON'T FORGET THE 18 TIR DEMONSTRATIONS IN FRONT OF THE OCCUPIED IRANIAN EMBASSY

با درود
با درود
18 تیر را فراموش نکنید هفته آینده سه شنبه در لندن و شهر های دیگر اروپا و آمریکا به اطلاعیه زیر مراجعه بفرمائید یا برای اطلاعات بیشتر به تارنمای http://www.awti.org/ مراجعه بفرمائید
با مهر - مرداویج

18 تیر رستاخیز (کودتای) پایگاه شاهرخی و تیرباران دلیران ارتش شاهنشاهی و کشتار دانشجویان و هدیه جان آنان به فاطمه زهرا
کسانی که مايل به شرکت در اين تظاهرات 18 تيرميباشند اتوبوس رفت و برگشت از شهر منچستر و شهر های اطراف و سر راه به لندن بصورت رايگان برای شما عزيزان آماده شده لطفأ با
کدبان علی شماره 07734887279 برای هماهنگ کردن و محل سوار شدن اتوبوس تماس بگيريد.
خواهشمنديم اگر مايل به آمدن هستيد هر چه زودتر با کدبان علی تماس گرفته تا بتوانيد جای خود را رزرو نمائيد چون تعداد جا معدود ميباشد و ممکن است جا پر شود.
اطلاعيه
تظاهرات 18 تير در لندن و شهر های اروپا
هموطن. تظاهرات 18 تير ( 8 July 2008 ) در مقابل سفارت اشغالي ايران در لندن برگذار خواهد شد.
بدينوسيله جمعيت خردپيشةگان ريشةای ايران، سازمانها، احزاب و فعالين سياسی در انگلستان و شهرهای ديگر گيتی از هم‌ميهنان گرامي دعوت مينمايند. ضمن شركت در اين تظاهرات به حمايت از مردم رنجديده ايران و براي رهايي كشور تحت سلطه غاصبان، به آزاديخواهان به پيوندند.
از هموطنان عزيز با هر مسلك و مرام و مذهبي انتظار میرود با حضور خود در يادآوری از 18 تير دو فاجعه کشتار دليران ارتش و دانشجويان در چنين روزی بدست رژيم اسلامي باعث رونق اين تظاهرات ميهني در ياد آوری از آن زنده يادان گردند.
محل تظاهرات انگلستان، لندن:
جلوي سفارت اشغالي ايران ، پرنسس گيت، کنزگتون لندن، اس دبليو 7 (روبروی هايد پارک)
Princes Gate, Kensington, London SW7
تاريخ و زمان: 18 تير 2567 (1387) 8 July زمان 1 تا 4 نيمروز

نزديکترين ايستگاه قطار زيرزميني
Knightsbridge يا South Kensington يا High Street Kensington
هاي‌استريت كنزينگتون يا سآت كنزينگتون يا نايتس بريج
اتوبوس در شهر لندن شماره 9 و 10 و 52
اطلاعات در لندن کدبان آرش شماره موبايل انگلستان 6289 277 - 0793
اطلاعات از منچستر به لندن کدبان علی شماره موبايل انگلستان 7279 488 – 0773
اطلاعات در شهر های اروپا کدبان آرش مهدوی شماره 40048572 – 47 00
فراخوان 18 تیر -Tir18به مناسبت نزدیکی به سالروز 18 تیر


No comments: