Alliance For democracy In Iran

Please have a look at my other weblog, Iran Democracy - http://irandemocray.blogspot.com/

IMPERIAL EMBLEM

IMPERIAL EMBLEM
PERSIA

Shahanshah Aryameher

S U N OF P E R S I A

Iranian Freedom Fighters UNITE

Sunday, May 25, 2008

The LION and the SUN - The National Synbol of Persians / Iranians

شیر و خورشید، نشان ملی ایرانیان

مسعود لقمان

این نوشته به فروهرِ «صمدخان ممتاز السلطنه»، وزیر مختار ایران که توانست با کوشش­های پیگیرش در کنفرانس ژنوِ سال 1284 خورشیدی، در کنار صلیب سرخ، نشان شیروخورشید سرخ ایران را به تصویب برساند، پیشکش می­شود. 1. عجب بازی ای می کند این تاریخ !

درست، یکسد سالِ پیش بود که «ارباب کیخسرو شاهرخ»، نماینده­ی زرتشتی مجلس شورای ملی، برای پشتیبانی از درفش سه رنگِ شیروخورشید نشان ایران، مجبور شد برای به دست آوردن رای نمایندگان مجلس و راضی کردن برخی از نمایندگان مذهبی، از هر کدام از نمادهای روی درفش ملی ایران، تعبیری مذهبی نماید. سد سال گذشت و امروز، نماینده­ی دیگر زرتشتیان در مجلس شورا این بار نه ملی بلکه اسلامی «دکتر کورش نیکنام»، باز از نشان شیروخورشید سخن گفت و خواهان بازگشتِ مجسمه­های شیروخورشید بر سردرِ باغ ملی شد و حداد عادل (رییس مجلس) نیز آن را منوط به نظر مردم کرد. 2. شوربختانه چندی است، تعدادی از همکاران روزنامه نگار که هیچ شناختی درباره­ی پیشینه­ی این درفش ملی ندارند، با قلم فرسایی می­کوشند درون مایه­ی کاملا ملی این پرچم را از آن بگیرند و رنگ و لعابی مذهبی به آن بزنند و با خندستانی که به راه انداختند گروهی را نیز سوار بر این موج کنند. نشان شیروخورشید یک نشان ملی است و بس ! به این سند بنگرید تا به همه­ی حرف و حدیث­ها در این زمینه پایان دهیم :نگاره­ای از خشایارشا یا اردشیر دوم در حال نیایش اناهیتا
سده­ی چهارم پیش از میلاد
موزه­ی آرمیتاژ لنین گراد

برگه­ی ارزشمندی که از سده­ی چهارم پیش از زایش مسیح (2400 سال پیش) و در موزه­ی آرمیتاژ لنین گراد نگهداری می­شود. این برگه، خشایارشا یا اردشیر دوم را در حال نیایش و ستایش اناهیتا که سوار بر شیر است نشان می­دهد. به خورشیدی که بر پشت اوست بنگرید. با نگرش به این که خورشید نماد میترا و میتراییسم، کیش بسیار کهن نیاکانمان بوده است. پس از تازش تازیان به ایران، از یکسو چون پدران و مادران ما دلبستگی دیرینه به مهر و خورشید داشتند و از سویی دیگر، نقشِ تندیس آدمی و آن هم ایزدی که نماد کیشِ دیگری غیر از اسلام بود، بر روی پرچم ناروا شناخته می­شد، به جای تندیس میترا نماد او را که گرده­ی خورشید بود بر پشت شیر سوار کردند و نشان شیروخورشید از آن هنگام دوباره پدید آمد و بر روی پرچم­ها رفت. 3. ایرانیان باید گام به گام برای بازگشت شیروخورشید این نماد ملی سرزمینمان تلاش کنند. نخست تندیس­های شیر و خورشید مانند نمونه­ی باغ ملی را سرجایِ خود برگردانند، در گام بعدی شیرو خورشید سرخ، جای هلال احمر عثمانی را که بودنِ آن توهینی بزرگ به هویت ایرانی است، بگیرد و در گام سوم شیرو خورشید بر درفش ملی ایران جای گیرد.. برای تحقق این سه گام باید از همه­ی نیرو و توانایی­های خود بهره بریم.


No comments: