Alliance For democracy In Iran

Please have a look at my other weblog, Iran Democracy - http://irandemocray.blogspot.com/

IMPERIAL EMBLEM

IMPERIAL EMBLEM
PERSIA

Shahanshah Aryameher

S U N OF P E R S I A

Iranian Freedom Fighters UNITE

Monday, February 04, 2008

Latest news from the Fascist rulers of Islamic Republic of Idiotsليست روساي فاميلي دولت احمدي نژاد

سايت رجا نيوز در صفحه اولش مصاحبه ‌اي از احمدي نژاد در مورد جنبش دانشجويي گذاشته و يک سوتيتر هم به عنوان فراز مهم آن در صفحه اول ميبينيم:

آقاي احمدي نژاد: " ... نظام سياسي قبل از انقلاب كه سرتا پايش ظلم بود؛ بعداز انقلاب هم بالاخره در برنامه ريزيها، ارتباطات گروهي، عدم شايسته سالاريها، عزل و نصب ‌ها و توزيع فرصتها، گروههايي بودند كه يا رابطه‌اي و حزبي و فاميلي يا به خاطر منافع شخصي عملكردند و ميكنند. اگر دانشجو جلو اينها نايستد بقيه شعارها ديگر پوچ است... " اينک توجه شما را جلب ميکنم از مبارزه جناب احمدي نژاد با فاميل بازي در دولت نهم:

مهندس زريبافان (دبير هيات دولت):

داوود مددي : رييس سازمان تامين اجتماعي => باجناق زريبافان

سيدمحسن نبوي : عضو هيات مديره شركت سرمايه گذاري خارجي => داماد زريبافان

عليرضا مددي : مديركل وزارتي وزارت تعاون => برادرزاده باجناق زريبافان

ناظمي اردكاني : وزير تعاون => شوهر عمه داماد زريبافان

دانش جعفري : وزير اقتصاد => پسر عمه پدر داماد زريبافان

هاشمي ثمره (مشاور عالي، رييس ستاد انتخابات کشور و همه کاره رييس جمهور):

مهندس مهدي هاشمي ثمره : مديركل وزارتي وزير نيرو => برادر هاشمي ثمره

خانم قند فروش : مشاور خانواده وزير كشور => زن برادر هاشمي ثمره

عبدالحميد هاشمي ثمره : معاون وزير صنايع => برادر هاشمي ثمره

محمود احمدي نژاد (رييس جمهور):

داوود احمدي نژاد : رييس بازرسي رياست جمهوري => برادر احمدي نژاد

حسين شبيري : رييس صندوق مهر رضا => شوهر خواهر احمدي نژاد

پروين احمدي نژاد : معاون مركز امور زنان رياست جمهوري => خواهر احمدي نژاد

علي اکبر محرابيان : وزير صنايع => خواهرزاده احمدي نژادمرگ دانشجوی تنها در تهران
خبرگزاری حکومتی ایسکانیوز: با مرگ بی صدای دانشجوی تنها، شمار قربانیان گازگرفتگی در تهران باز هم افزایش یافت. آتش نشانی تهران گفت گاز سمی از یک خانه خیابان کرمان جنوبی متصاعد شده بود و در زیرزمین مسکونی با پیکر «باقر-ف» دانشجوی 23 ساله رو به رو شدیم.ابتدای هفته جاری نیز مرگ بی صدای پسر 17ساله ای به نام «ابراهیم» براثر گازگرفتگی، کمک رسانان آتش نشانی را به «آبعلی» کشید. او کارگر یک رستوران بود و شواهد نشان می دهد وقتی هنگام استحمام، برای گرم کردن خود «پیک نیک» روشن کرد به خاطر نشت گاز و بسته بودن محیط، به شدت مسموم و خفه شد.
آیا این قتل عام نیست ؟
جمهوری اسلامی کمر به نابودی مردم ایران بسته است. گویا انتقام نافرمانی مدنی مردم و عدم تمکین آنها به زعامت خامنه ای، دارد توسط دولت احمدی نژاد کلید می خورد. پاسخ خامنه ای به مردم ایران اعدام های جمعی در ملأ عام، تحقیر و توبیخ جوانان مردم تحت عنوان طرح ارتقآ امنیت خیابانی و مانور کوی و برزن و قلع و قمع اعتراضات معلمان و کارگران، زنان برابری طلب و دانشجویان قهرمان ایران می باشد. اما همه این ها هنوز کافی به نظر نمی رسد. تنبیه عمومی مردم بنا به دستو خامنه ای وارد فاز تازه ای شده است .اعتراض شدید مردم به بی گازی در دو هفته گذشته، باعث شد تا آقای احمدی نژاد دستور عجیبی صادر کنند. ایشان دستور دادند تا برای جبران کاهش فشار گاز در لوله ها، گاز تصقیه نشده که به گاز ترش موسوم است و دارای ترکیبات فراوان سولفور (گوگرد) و ترکیبات خطرناک دیگری می باشد به لوله های گاز شهری تزریق شود. این عمل جنایتکارانه باعث ایجاد انیدرید سولفریک، گاز کشنده منوکسید کربن و غیره است که همه به شدت کشنده هستند. این عمل جنایتکارانه که در زمان هیتلر برای قتل عام یهودیان در اتاق های گاز (با ظاهر حمام مانند) انجام می شد، اکنون در ایران و در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد انجام می شود و تا کنون سبب مرگ صد ها تن از هم میهنان ما در نقاط مختلف ایران شده است .
Our Politicized Intelligence Services
Today, Director of National Intelligence Michael McConnell testifies before the Senate Intelligence Committee (and Thursday on the House side) to give the intelligence community's annual global threat analysis. These hearings are always significant, but the stakes are especially high now because of the recent National Intelligence Estimate on Iran.
The mullahs and the death penalty
Saeed Jalili, the Secretary General of the Supreme National Security Council of the Islamic Republic of Iran, visited Brussels last week, to engage in dialogue with European counterparts. Little did he know that Members of the European Parliament would be particularly keen to have a candid exchange of views on the way Iran customarily hangs people from cranes in the public square. Though he did not answer, Jalili must have taken the outrage to heart, because barely a week later, Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahrudi, the head of Iran’s judiciary, has banned all public executions unless he personally authorizes them. He has also banned photographs and films of the executions, though not the executions themselves.
Cross-Border Chases From Iraq O.K., Document Says
WASHINGTON -- American military forces in Iraq were authorized to pursue former members of Saddam Hussein’s government and terrorists across Iraq’s borders into Iran and Syria, according to a classified 2005 document that has been made public by an independent Web site
-WIKILEAKS

The 'Manchurian Mullah'
AS the "student" arrives in a bulletproof limousine with heavily armed guards, his teachers, ignoring that he's two hours late, greet him deferentially. The scene takes place at the Shiite seminary in Qom, Iran's holy city. The 35-year-old "student": Muqtada al-Sadr, leader of the Mahdi Army, a militia often deemed one of Iran's chief assets in Iraq.

Ahmadinejad Battles on the Home Front
WASHINGTON -- Iranian President Mahmud Ahmadinejad has garnered headlines around the world for his defiance of Washington, as well as his rhetorical grandstanding on Palestinian issues, Israel and his government's alleged support of Shi'ite militias in Iraq.

Iran Tries to Make Up Lost Ground
The conventional wisdom, particularly in the United States, is that Iran has gained from the US's invasion of Iran's neighbors since the events of September 11, 2001. Yet, a careful reading of the changing security calculus caused by the exponential increase in the US's military presence in Iran's vicinity leads to the opposite conclusion.


Bush: Don't Show Iran US is 'Paper Tiger'
LAS VEGAS, Nevada -- US President George W. Bush on Thursday warned that a hasty pull-out from Iraq would ruin fragile progress there and convince extremists and Iran that the United States is a "paper tiger." "Failure in Iraq would embolden the extremists. Failure in Iraq would say to thugs and killers, the United States is a paper tiger," Bush said in a speech here. "Failure in Iraq would embolden Iran."
Has Iran Won?
Who would have thought that a friendless theocracy with a Holocaust-denying president, which hangs teenagers in public and stones women to death, could run diplomatic circles around America and its European allies? But Iran is doing just that. And it is doing so largely because of an extraordinary own goal by America's spies, the team behind the duff intelligence that brought you the Iraq war.


Radioactive Cargo on Train to Iran Investigated
All Things Considered, January 31, 2008 · Authorities in the Central Asian Republic of Kyrgyzstan are investigating why a train traveling from Kyrgyzstan to Iran was carrying radioactive cargo.

Another Police Attack on Tehran University
While the Sunday police attack on students at Tehran University resulted in injuries to ten ‎of them and the arrest of more than five, University officials either remained silent about ‎the incident or complete denied it.


Food Protest Turns Sour at Tehran Campus
TEHRAN -- Iranian students demanding an improvement of food quality at a university in Tehran started a political protest at the campus. Around 150 Iranian university students held a protest on Sunday chanting political slogans and demanding the resignation of university officials, the ISNA student news agency said on Monday

No comments: