Alliance For democracy In Iran

Please have a look at my other weblog, Iran Democracy - http://irandemocray.blogspot.com/

IMPERIAL EMBLEM

IMPERIAL EMBLEM
PERSIA

Shahanshah Aryameher

S U N OF P E R S I A

Iranian Freedom Fighters UNITE

Sunday, December 16, 2007

The Latest News - In Persian/Farsiسواستفاده از رانت‌های حکومتی برای ثروت‌ اندوزی
سایت حکومتی نوسازی: سخنرانی افشاگرانه عبدالله شهبازی در دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
....تحول نامیمون دیگری که اتفاق افتاد، سوءاستفاده از رانت‌های حکومتی برای ثروت‌اندوزی بود. من به دو موضوع اشاره می‌کنم: اول، استفاده از اهرم‌های قدرت دولتی برای ثروت اندوزی. این پدیده شیوع گسترده پیدا کرد به‌ویژه با استفاده از قانون ملّی شدن جنگل‌ها و مراتع که شرح دادم. گفتم که این قانون اجازه می‌داد به راحتی هر مدیر، هر دستگاه اداری، تعاونی مسکن هر سازمان، مرغوب‌ترین اراضی را تصاحب کند. توجه کنید که صدها هکتار اراضی لواسان چگونه به مدیران عالی‌رتبه واگذار شد. ابتدا متعلق به مردم و دامداران بود، سپس «ملّی» اعلام شد، سپس واگذار شد به افراد ذینفوذ. به این ترتیب، باغچه‌ای ده هزار متری در لواسان، که تا چندی پیش دو سه میلیون تومان معامله می‌شد، ناگهان به متری 500 هزار تومان و بیش‌تر افزایش یافت. در شیراز، در فارس، همین مسئله را شاهد هستیم. موارد فراوانی از واگذاری اراضی به مدیران و به شکل دسته‌جمعی. دوم، ورود نظامیان به عرصه اقتصادی است. زمانی که مبنای تأمین بودجه دستگاه‌های دولتی بر «خودکفایی مالی» گذاشته می‌شود، یعنی مسئول قوه مجریه می‌خواهد که دستگاه‌ها خودکفا شوند، هر دستگاهی سعی می‌کند از رانت‌هایی که دارد برای تأمین درآمد استفاده کند. طبعاً نهادهای نظامی و امنیتی هم سعی می‌کنند از امکانات خود برای تأمین درآمد استفاده کنند. این مسئله قبلاً در مورد وزارت اطلاعات اتفاق افتاد که در زمان آقای خاتمی جمع شد ولی متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد هستیم که عده‌ای از نظامیان وابسته به یکی از نهادهای مقدس سعی می‌کنند با استفاده از رانت‌های حکومتی و با بهره‌گیری از قانون ملّی شدن جنگل‌ها و مراتع به اراضی عمومی متعلق به دولت یا متعلق به مردم و عشایر دست‌اندازی کنند. در این میان، عشایر به عنوان بی‌پناه‌ترین قشر جامعه بیش از همه آماج این تخریب قرار گرفته‌اند. باید تأکید کنم، زمانی که از اهرم اقتدار نظامی صحبت می‌کنیم یا از افرادی که در نهادهای نظامی هستند و سعی می‌کنند از این امر استفاده کنند برای ثروت اندوزی، این مسئله را نمی‌توان تعمیم داد به هیچ نهاد نظامی خاص. صحبت از افرادی است که عملکرد و جایگاه معین دارند. بسیاری از برادران دلسوخته، عزیز و شریفی که در این نهادها هستند از این مسئله رنج می‌برند. من هفته قبل ناهار در خدمت برادر عزیزمان سردار ابراهیم حاجی محمدزاده بودم. ایشان مؤسس و اوّلین رئیس دفتر سیاسی و عضو وقت شورای فرماندهی سپاه بودند که الان بازنشسته هستند. می‌گفتند در مورد هم صنفان من اگر با مواردی از فساد روبه‌رو می‌شوید، مبارزه با آن «تکلیف» است زیرا پای نهادی در میان است که رکن رکین انقلاب محسوب می‌شود. پای نهادی در میان است که نام آن با نام انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی عجین شده و طبعاً نباید اجازه داد افرادی ظاهرالصلاح با استفاده از رانت‌ها این نهاد مقدس را بدنام کنند. در این رابطه، متاسفانه، در استان فارس شاهد آن هستیم که موج استفاده از قانون ملّی شدن جنگل‌ها و مراتع برای کسب ثروت توسط نظامیان بسیار گسترده شده. بیش از یکهزار هکتار از اراضی غرب شیراز را یک نظامی سرهنگ تفکیک و قطعه‌بندی کرد و ده‌ها میلیارد تومان درآمد آن را به جیب زد. تحت تعقیب قرار گرفت. مدتی مخفی شد و بعد که دستگیر شد ایشان را با وثیقه آزاد کردند. افرادی را می‌شناسیم در همین شهر شیراز که معلم ساده بودند و اکنون ثروت آن‌ها بیش از یکصد میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. افرادی را می‌شناسیم که در رأس بعضی از همین مؤسسات بودند و گفته می‌شود ارقام چند میلیاردی سوءاستفاده کرده‌اند. قطعاً اصحاب قدرت زمانی که با چنین قانون بی در و پیکری مواجه می‌شوند به سادگی از آن استفاده می‌کنند. من در مسیری که به محل این سخنرانی می‌آمدم، در خیابان قصرالدشت بیمارستان بزرگی را به دوستان دانشجو نشان دادم که متعلق به یکی از مدیران سابق سازمان‌های مرتبط با مرتع و زمین است. ایشان زمانی که مدیرکل شد، جوانی بود که ثروتی نداشت ولی اکنون یکی از بزرگ‌ترین بیمارستان‌های شیراز را مالک است که چند ده میلیارد تومان قیمت آن است. از کجا آورده؟ زمانی که ما قانون بی در و پیکر را در اختیار افرادی می‌گذاریم که توسط آن بر مال مردم تسلط پیدا کنند؛ زمانی که این افراد آرمان‌ها و اعتقادات انقلابی‌شان را از دست می‌دهند به سادگی می‌توانند میلیاردها تومان به جیب بزنند.

No comments: