Alliance For democracy In Iran

Please have a look at my other weblog, Iran Democracy - http://irandemocray.blogspot.com/

IMPERIAL EMBLEM

IMPERIAL EMBLEM
PERSIA

Shahanshah Aryameher

S U N OF P E R S I A

Iranian Freedom Fighters UNITE

Friday, July 20, 2007


سایت حکومتی بازتاب در گزارشی در باره بحران بنزین در ایران به نقل از یکی از شاهدان نوشت در یکی از پمپ بنزینهای ایلام با صحنه ‌ای رو‌برو شدم. ماجرا از این قرار بود که پیرمردی را در آنجا دیدم که با دو ظرف 20 لیتری خالی در دست، به هر راننده ‌ای التماس می‌ کرد که مقداری بنزین به او بدهند. او می ‌گفت: جان تنها پسرم در خطر است. پس از پرس‌ وجو از آن پیرمرد، متوجه شدم که پسرش در بیمارستان بستری است و دکترها گفته‌اند که باید حتما به یکی از استان‌ های مجهز به بیمارستان اعزام شود. در ایلام هم انتقال بیماران از طریق شرکتهای خصوصی دارای آمبولانس، انجام می ‌شود. او می‌ گفت پس از مراجعه برای آمبولانس، علاوه بر رقم هنگفتی که خواستند، به من گفته‌ اند که تهیه بنزین آمبولانس هم به عهده خودت است و حالا من آمده‌ام برای اعزام پسرم از این و آن بنزین بگیرم. آخرین جمله‌ ای که از آن پیرمرد شنیدم این بود كه می ‌گفت نمی ‌دانم چگونه خود را تسکین دهم و بگویم، چگونه در کشوری که روی نفت شناور است، به خاطر نبود بنزین برای آمبولانس‌، پسرم از دستم رفته است.

No comments: