Alliance For democracy In Iran

Please have a look at my other weblog, Iran Democracy - http://irandemocray.blogspot.com/

IMPERIAL EMBLEM

IMPERIAL EMBLEM
PERSIA

Shahanshah Aryameher

S U N OF P E R S I A

Iranian Freedom Fighters UNITE

Monday, July 30, 2007

پرواز اشيای نورانی برای اولین بار در آسمان تهران


خبرگزاری حکومتی باشگاه خبرنگاران: در بين ساعت 21 الي 23 جمعه شب پنجم مرداد ماه و ساعت 5 بامداد شنبه ششم مرداد
پرواز اشياي نوراني در آسمان شرق تهران باعث جلب توجه شهروندان تهراني شد به طوري كه جهت رويت بهتر بسياري از شهروندان به بالاي پشت بام ها و پارك رفتند . پرواز اشيا و پرنده‌هاي‌ ناشناس‌ در آسمان‌ كشور در ماههاي‌ گذشته‌ در استان‌هاي‌ مركزي‌، بوشهر و اصفهان‌ نيز رويت‌ شده‌ است ولي اين براي اولين بار است اشياي نوراني در اين سطح در تهران ديده مي شوند.
يك‌ منبع‌ آگاه‌‌ گفت‌: اشياي‌ نوراني‌ همانند ستاره‌ دنباله‌ دار به‌ سمت‌ شرق‌ به‌ غرب‌ و در ارتفاع‌ بيست هزار پايي‌ منطقه‌ شرق تهران مشاهده‌ شده‌ است‌ . به‌ گفته‌ وي‌ در يكي‌ از اين‌ موارد اين‌ شي‌ء نوراني‌ در آسمان‌ منفجر شده‌ و در رنگ‌هاي‌ سبز، آبي‌ و بنفش‌ در آسمان‌ مشاهده‌ شده‌ است‌ . پيش‌ از اين‌ نيز در ارديبهشت‌ ماه‌ سال‌ جاري‌ موج‌ جديدي‌ از حضور اشياي‌ پرنده‌ در آسمان‌ كشور مشاهد شده‌ بود.

No comments: